قفسه یکطرفه بلند

ازپرمصرف ترین ومحبوب ترین نوع قفسه ها قفسه یکطرفه بلند میباشد.این قفسه به ارتفاع استاندارد٢١٠سانتیمتر وعرض٩٠سانتیمتر وعمق ٢۵سانتیمتر با۵طبقه متحرک وقابل تنظیم بسیارمورداستفاده قرارمیگیرد.اگر دیداری از کتابخانه های شهر یافرهنگسراها و...بزنید قریب به اتفاق قفسه های مصرفی انان  همین قفسه یکطرفه بلند میباشدقابل ذکراست جنس مصرفی ان کلا از کلاف چوب به قطر ١۶میلیمتراست که  در دوطرف ان نیوپان ۵میل با روکش افرا پرس میشود که ضخامت نهایی ان به ٢٧میلیمترمیرسد که بنابراین  استقامت فوق العاده ایی به خودمیگیرد و  کاملاجوابگوی وزن سنگین کتب به هرمقدار است

این قفسه به قیمت ٨٠٠٠٠٠ریال در کارخانه به فروش میرسد که البته بسیاری از واسطه ها ان را ازصدهزارتومان به بالا  می فروشندمن حتی در جایی قیمت باورنکردنی ١۶۵٠٠٠تومان را دیدم .اما کسانی که میخواهند یک جنس خوب وباکیفیت وبادوام وباقیمت مناسب بخرند .توصیه میکنم مستقیما از کارخانه بخرند .من تلفن  بعضی از کارخانه های تولیدی را  که از نظر قیمت والبته کیفیت موردتایید هستند برایتان مینویسم.

صنایع چوب مهرداددرکرج۴۶٠۵١٧۴-٠٢۶١و۴۶٠۶٨٠٧-٠٢۶١و٠٩١٢٣۶٠٧١۶٠

/ 0 نظر / 30 بازدید